Forældreopbakning og fairplay til turnering

Som forælder skal man i al almindelighed bruge sin sunde fornuft og forstå hvad ordet opbakning indebærer. Eksempler herpå kan være:

 • Anerkendelse af indsats skal betones kraftigt
 • Indgyde selvtillid gennem barnets egen-fokusering på konkrete forbedringer
 • Indpode gåpåmod og tålmodighed – lære barnet at det har mange år at blive dygtig i
 • Hjælp barnet med at adskille selvværd fra konkrete præstationer
 • Hjælp barnet med at overholde nogle få sunde og gavnlige vaner
 • Positivt livssyn og selvopfattelse uanset resultater

Artiklen The Crying Game gennemgår nogle af de klassiske problemer, der opstår i forbindelse med forkerte forventninger til børn, der spiller tennis.

Forældrerollen

Den vigtige distance ml. barn og forældre

Det vigtigste mål er at barnet opnår en gradvist øget selvstændighed og uafhængighed som udøver. Nogle børn ønsker ikke at have deres forældre siddende for tæt på, når de spiller kamp, andre kan ikke undvære forældrenes opsyn. Drøft med dit barn, hvad der er bedst for barnet inden turneringsdeltagelse.

Dette gælder også for træning og i forhold til andre af barnets aktiviteter.

 • Det kan være en god ide at forældre opholder sig i klubhuset, på en tribune eller en balkon og ikke direkte nede ved siden af banen, men har godt udsyn til banen. Dette afhænger meget af relationen ml. forældre og barn i den enkelte familie
 • Forældrene må ikke gå ind på banen under en turneringskamp og yde støtte eller råbe til barnet fra bænken
 • Coaching og rådgivning skal ske efter Dansk Tennisforbunds til en hver tid gældende regler

Vær opmærksom på din rolle som forældre – du er rollemodel

Der er mange ambitiøse forældre indenfor tennis. Også selvom de ikke vil indrømme det. Der skal være overensstemmelse ml. handling og holdning. Samtidigt er det et faktum at mange af disse forældre ikke har viden eller erfaring med deres rolle i forhold til deres børns tennis. Som forælder skal man være meget opmærksom på hvordan ens egen adfærd kan påvirke sit barn:

 • Udvis aldrig pinlig optræden (f.eks. råben af eget barn, dommer, modstander eller andre forældre)
 • Omgås andre forældre med respekt og undlad at bagtale andre forældre og spillere
 • Lad være med at vende dit barn ryggen, hvis du overvære barnet spille. Det kan opleves som et svigt. Hvis aftalen er at du overværer en kamp, så overvær kampen
 • Respekter dit barns grænser
 • Forvent at dit barn opfører sig i overensstemmelse med det reglsæt som til enhver tid er gældende indenfor dansk tennis og agerer ud fra en fair play holdning. Lad ikke bare barnet te sig upassende og få sin vilje hvis der er det mindste optræk til konflikt eller skuffelse
 • Forhold dig sagligt til barnets konflikter og brug andre rollemodeller som støtte for det du vil hjælpe barnet med at indse
 • Aldrig dikutere med et barn der er tydeligt oprevet efter et dårligt resultat – vent til vreden er båret over og drøft en mere konstruktiv adfærd når barnet er mere fokuseret og “afkølet” 🙂

Læs også her på sitet om rollen som rollemodel. 🙂

God forældreopbakning når barnet møder modgang i turnering

 • Behandl dit barn ens, uanset stillingen i en kamp. Dette gælder i høj grad også kropssproget. Lad være med at sidde og skære tænder, ryste på hovedet, se opgivende ned i gulvet, og fortrække en fortvivlet opgivende mine. Husk at dit kropssprog afslører dine følelser. Prøv at holde fast i et neutralt, positivt og roligt kropssprog
 • Notér (efter kampen for dig selv) de ting ned du oplever barnet har svært ved og drøft positive udviklingsmuligheder med barnets træner efter kampen og spørg ind til, hvordan du kan hjælpe til i den forbindelse, så du føler du bidrager konstruktivt
 • Lad barnet komme og snakke med dig efter en kamp, lad være med at overfuse barnet med kommunikation, råd og analyser. Vent til barnet kan rumme en dialog og har fået en kamp på afstand – respekter, hvis barnet ønsker lidt ”alenetid”
 • Ros dit barn for indsatsen efter en tabt kamp. Forvent ikke at dit barn skylder dig bestemte resultater, fordi du kører barnet til turnering weekend efter weekend og betaler mange penge for at dit barn kan gå til tennis. Støt barnets engagement og mind om glæderne ved at spille tennis, udover at vinde

Fairplay i tennis

Fairplay mentalitet skaber god turneringskultur

 • Tal pænt til de andre forældre, og lad være med overdrevent at fremhæve dit barns succes overfor de andre forældre
 • Lad være med at komme med tilråb til dit barn under en kamp og klap også af modstanders spil, når det er godt
 • Ros de andre forældre for deres barns indsats og deres opbakning, fremfor at kommentere på ting, du ville have gjort anderledes
 • Giv kun råd til andre forældre, hvis de efterspørger denne feedback
 • Lær dit barn at sig pænt tak for kampen, uanset resultatet og anerkend din modstanders indsats – husk at gøre det med øjenkontakt med modstander
 • Undgå usportslig optræden (Eksempler: kaste med ketcher, ustandseligt negative udråb om eget spil, hindring af modstanders og egen koncentration, bevidste fejldomme, overtrædelse af tidsfrister og andre regelbrud)
 • Tænk, kommuniker og ager som en rollemodel for andre – udvis en behagelig og naturlig fremtræden, hvor du ikke virker uengageret og reserveret, men er imødekommende overfor andre spillere og forældre
 • Vær loyal. Bagtal aldrig andre forældre eller spillere eller dit eget barn (Eksempler: ”Hende kan du sagtens slå, hun er rigtig dårlig”, ”de stiller alt for store krav til ham”, ”hun har en meget negativ attitude på banen”. Respekter alle modstandere!)

Den gode forældreopbakning er kendetegnet ved stabil støtte, uden signalforvirring. Perspektivet er langsigtet udvikling, fremfor kortsigtet resultatorientering og målene er nogle barnet selv sætter – IKKE forældrene. Kloge forældre hjælper sammen med træner barnet med at afstemme realismen heri. 🙂

Hjælp under turnering

Hvis du oplever problemer på usportslige optræden eller vanskelige forældre, der optræder stærkt følelsesmæssigt overengageret under turneringer, kan du drøfte dette med turneringsledelsen, hvis du synes adfærden påvirker dit eget barn og ikke er i overensstemmelse med regler for god opførsel i tennis.

Det samme gælder i forhold til snyd. Ved gentagen mistanke herom, kan du bede turneringsledelsen / referee om at træde til og holde opsyn, eller selv agere neutral pointtæller, hvis der er tale om begyndere, og der ingen referee er tilstede. Der vil dog altid være en stævneansvarlig.

 • Læs mere om procedurerne i Dansk Tennisforbunds regelsamlinger

Børn kan have vanskeligt ved at dømme boldene pga. deres størrelse, og manglende koncentration etc. men de kan også have svært ved at acceptere at bolde er tabt.

 • Børn skal lære værdien af ærlighed, ikke at vinde for enhver pris

Sund fornuft og alle får glæde af spillet 🙂

Reklamer
 1. Skriv en kommentar

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s