Årgangssystemet i tennis

Tennis er som mange andre sportsgrene opdelt efter alder. Det såkaldte årgangssystem anvendes i ungdomsækkerne indtil man overgår som seniorspiller efter det 18 år.

Når dit barn deltager i turneringer er årgangssystemet en hjælp til at finde ud af, hvilken række dit barn tilhører og skal tilmeldes, for at barnet oplever det rette udfordringsniveau og korrekt indplaceres i henhold til reglerne.

Alle spillere indplaceres i årgange – U8, U10, U12, U14, U16, U18, U21 og senior. Årgangen bestemmes af fødselsåret, og der skiftes pr. 1. januar. F.eks. bliver man U14 pr. 1. januar det år man fylder 13 og bliver i denne gruppe i 2 år.

Man må deltage i egen og ældre årgange  i holdturneringer – U12 dog kun egen og U14. Se særskilte regler på Dansk tennisforbunds website i forbindelse med “Tennis 10” og andre regler vedr. årgangesystemet, ranglisteregler og turneringsdeltagelse.


Sådan finder du dit barns årgang

Man finder sin ungdomsrække ud fra det år man er født. I 2012 er fordelingen:

Juniorårgange i 2012

Om at ”spille op og ned”

I nogle turneringer kan man tilmelde sig ”opad i rækkerne”, så man spiller mod ældre spillere, men man kan ikke deltage i yngre ungdomsrækker. Dette afhænger af spillerens niveau og kan være et led i en udviklingsstrategi. Alt andet lige bør man vælge at spille flest turneringer i ens egen årgang af hensyn til at sikre barnets motivation og jævnbyrdige udfordring.

  • Dog kan du møde stor niveauforskel når barnet er oppe imod en spiller der er ”førsteårs” eller ”andenårs” inden for en given årgang.

Turneringsdeltagelse, uden for egen årgang, skal ske inden for DTFs (Dansk Tennisforbund) regler og bør være begrundet i en spillerudviklingsplan, der er drøftet med spillerens træner, samt spillerens aktuelle konkurrencemæssige niveau.

En god tommelfingerregel siger at man bør spille turnering, så man udfordres efter følgende model:

  • 25 % kampe mod stærkere spillere
  • 50 % mod jævnbyrdige
  • 25 % mod mindre stærke spillere

Dette kan være svært at vurdere og gardere sig i mod i virkelighedens verden, men er noget man som forældre og barn lærer hen ad vejen, efterhånden som kendskabet til det øvrige felt af turneringsdeltagere udvides. I dansk tennis er der pt. store regionale niveauforskelle og turneringsmæssige flaskehalse for nogle årgange i de enkelte regioner.

Kronologisk alder vs træningsalder

Man gør klogt i at skelne ml. hvor mange år en spiller har spillet tennis og spillerens egen kronologiske alder. To U12 spillere kan være lysår fra hinanden rent spillemæssigt og niveaumæssigt. Man bør derfor altid matche spillers evner efter de til enhver tid gældende turneringstilbud, der kan tilgodese disse bedst muligt.

  • Hold derfor altid øje med tennisforbundets, klubbernes og unionernes angivelser herfor i indbydelse til turneringer.

Relativ alder

Fænomenet “relativ alder”

Den biologiske alder kan også have meget at sige, idet spillere kan modnes på forskellige tidspunkter. Nogle spillere er store af deres alder, men denne relative fordel, kan udlignes i senere årgange. Når såkaldte talentspottere ser et ”stort talent” ser de måske i virkeligheden blot et tidligt udviklet barn.

Det er væsentligt at holde sig for øje i både talentudviklingsperspektiv og i konkurrenceperspektiv, såvel som i et spillerudviklingsperspektiv. Der er eksempelvis forskel på at præmiere hårdt arbejde og det at tale om “et stortalent” samtidig med at man lægger et stort forventningspres på en for tidligt blomstrende spiller. Andre talenter kan overses i den forbindelse.

Mentalt er børn meget forskellige og der kan være store modenhedsmæssige udsving ml. piger og drenge. Dette bør også ligge til grund for en vurdering af et barns deltagelse i turneringer.

Kort om værdien af at samle årgangene

Det er vigtigt for børnenes motivation at de har flere spillere at konkurrere med inden for samme årgang. Derfor er det en stor fordel, for ikke at sige et must, at der satses på bredden i klubben, så der er mange at spille med uden for træning.

Herudover bør klubberne gøre en stor indsats for at samle årgangene, så der er nok spillere til at kunne deltage i unionernes og de enkelte klubbers tilbud. Dette er en af tennissportens muligheder for at tilføre turneringstennis en social dimension, selvom om holdstørrelsen ikke er så stor som i traditionel holdsport.

  • Interne stævner, venskabsturneringer og træningssamlinger kan være sunde supplementer til at fremme det sociale aspekt
  • Jo flere medlemmer den enkelte klub har indenfor de samme årgange, jo nemmere er det at skabe et godt klubmiljø. Derfor bør klubbers tilbud målrettes efter dette

Jo flere årgange vi tilbyder en passende volumen af turneringsaktiviteter i Danmark, jo bedre. Derfor er det vigtigt at børn starter tidligt med at spille i minitennisturneringer og under Play & Stay konceptet, der tager hånd om evt. begyndervanskeligheder og sikrer optimale spillebetingelser.

Anbefaling: Start på tennis i en tidlig årgang – gerne U8, så har du et langt tennisliv foran dig 🙂

Reklamer
  1. Skriv en kommentar

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s