Konflikter i tennis

…Er undgåelige indenfor tennis. Prestige, penge, forventninger, ambitiøse forældre, ivrige børn, snyderi og kamp om ressourcer. Altsammen en del af virkelighedens tennisverden, udfordringer som dog slet ikke behøver at være så alvorlige endda – og ofte slet ikke er det 🙂

Typiske konflikttyper i tennis

 • Træner-forældre konflikter
 • Forældre-børn konflikter
 • Spiller-træner-konflikter

Tit opstår konflikter i relationen ml. forældre, træner og spiller iblandt. Især hvis forventninger peger i forskellige retninger og ambitioner og spillerniveauer ikke følges ad.

Før en konflikt kan opløses, skal den identificeres på det niveau, hvor den hører hjemme. Derfor gælder det om at finde ind til netop det der betyder noget for parterne og afklare hvilken konflikt der er vigtigst.

Tyiske årsager til konflikter i tennis

 • Misforståelser (at misforstå er også at forstå, blot meget værre)
 • Forskelsbehandling (spillertilbud, træningsmængde etc.)
 • Forældre er uuddannede i tennis og ved for lidt (det samme kan sagtens være tilfældet på træner eller ledelsessiden i klubben!)
 • Nogle forældre mister perspektiv i forhold til tennis og deres barns potentiale, samt glemmer at tænke realistisk
 • Nogle forældre følger sig ikke påskønnet og værdsat af trænere og spiller
 • Nogle forældre vil gerne overtage trænerens rolle
 • Nogle forældre tænker at træneren overtager forældrenes rolle
 • Nogle forældre har de forkerte/urealistiske motiver og intentioner i forhold til tennis – og på deres børns vegne
 • Krævende forældre stille krav som klubben ikke kan honorere (på godt og ondt)
 • Dårlig kommunikation eller måske snarere fraværet af kommunikation og forventningsafstemning ml. forældre-træner-børn
 • Ressourceprolematikker og flaskehalse

Her er nogle fornuftige guidelines som kan anvendes til at styrke forholdet ml. trænere og forældre og spillere.

Tennis er til for at glæde mennesker

Konfliktoptrappende adfærd er ikke vejen frem

 • Anklagende ”du” sprog
 • Afbryder
 • Ignorerer/ser væk
 • Stiller anklagende spørgsmål
 • Kritiserer
 • Generaliserer
 • Fokuserer på fortiden
 • Personfokusering

Konfliktnedtrappende adfærd er vejen frem

 • Personligt ”jeg” sprog
 • Aktiv lytning og lader modparten tale ud
 • Viser interesse – især gennem kropssproget
 • Viser forståelse
 • Gør brug af åbne og interessevækkende spørgsmål
 • Specifik sprogbrug
 • Fokus på nutid og fremtid
 • Sagligheden i fokus

Fokus på generelle ”op og nedtrappere” i sprog og adfærd er en vigtig forudsætning for at I hører hinanden rigtigt – alle vil gerne høres 🙂

Værdsættelse fra forældre er altid bedre end tvivl og mistillid

 • Husk at påskønne trænerens indsats, desuagtet at der er noget du ikke finder optimalt
 • Sæt dig ind i modpartens sted og vis at du kan og agter at se tingene fra flere synsvinkler
 • Se efter udviklingsmuligheder fremfor ”find 5 fejl”
 • Fokuser på det ”fælles tredje” – hvad kan I enes om og hvad kan I bygge videre på
 • Hvor kan du hjælpe til – vise din meddelagtighed i fremgang?

Simple og enkle forældreråd til opbygning af stærke relationer

 • Byg stærke relationer op til træner over tid ved at udvise kongruens og ensartethed i din adfærd
 • Byg altid videre på gode erfaringer og tidligere succes når I taler sammen
 • Indgå i ligeværdig dialog – vi kan alle lære noget af hinanden
 • Hav en god humoristisk omgangstone 🙂 – et smil kan virke afvæbnende og forløsende
 • Fremstå ikke overdrevent kritisk, anmassende eller krævende – men dog saglig, reel og fast
 • Vær klar i din kommunikation – hold dig til sagen og undlad at dine personlige følelser tager over
 • Byg på tillid, mistillid avler mistillid og dit barns træner skal helst føle sig fri, ikke stavnsbundet af dine forventninger som forælder

I det Internationale tennisforbunds coachingmanual Advanced Coaches Manual kan du hente inspiration til balancering af relationer på det konkrete handlingsplan:

Tips for trænere

God ide

Dårlig ide

 • Involver forældre i det overordnede   program for klubben
 • Gør forventninger til forældre og spiller klart for forældrene
 • Kend og anerkend både de underinvolverede   forældre, overinvolverede forældre og understøttende forældretyper
 • Behandl forældre som voksne og straf ikke børn   for forældrenes dårlige opførsel
 • Forsøg at identificere hvad forældre kan hjælpe til med og hvordan de undgår at forvolde skade for deres børn og lad forældrene vide, hvis de træder over stregen
 • Mød regelmæssigt med forældrene
 • Fortæl forældrene at du også gerne vil arbejde   sammen med dem
 • Hjælp forældre med at sætte præstationsmål sammen med spiller
 • Informer forældrene om grænserne for   acceptabel adfærd
 • Vær så konsistent og fast i din relation til   forældre som muligt
 • Vær i kontrol og afbalanceret under konflikt

 

 • Fortæl forældre at deres barn bliver en mester, hvis der ikke er et potentiale herfor
 • Lad forældre overlade hele ansvaret til træner
 • Gør resultater og sejre til det eneste mål
 • At indgå i åbne konflikter med forældre
 • Forsøg at overtage forældrerollen
 • Tro at forældrenes adfærd vil ændre sig med det samme – vær tålmodig
 • Undlad at kommunikere med forældrene – udvis   foragt og arrogance
 • Negligerer andre spillere, pga. en forældres   indflydelse

Tips for spillere

God ide

Dårlig ide

 • Udvis tålmodighed overfor dine forældre
 • Giv altid 100% indsats til træning og nyd spillet
 • Tal med dine forældre om din tennis og deres   reaktioner herpå
 • Tak dine forældre fordi de bakker op om din   tennis og med kørsel, penge, udstyr etc.
 • Forstå at dine forældre også begår fejl
 • Find en balancegang i forhold til skolearbejde
 • Forstå at dine forældres kærlighed ikke er   forbundet med dine præstationer på tennisbanen
 • Behandl dine forældre dårligt – skæld ud
 • Utilfredshed med at forældrene ikke sætter alt   deres energi ind på din tennis
 • Behandl forældre som underlegne assistenter eller vandbærer
 • Opfør dig dårligt og uprofessionelt til kamp og turnering
 • Forvent det perfekte fra dine forældre
 • Brok dig over at dine forældre spiller med dig   uden at have samme forståelse for tennis som dig

Tips for forældre

God ide

Dårlig ide

 • Lær dit barns tennistræner at kende
 • Respekter trænerens holdninger. Lad træneren   være træner
 • Vurder dit barns fremgang
 • Tal med andre forældre og skabe relationer i   klubben
 • Etabler klare kommunikationslinjer
 • Vær generøs i din anerkendelse
 • Vær til rådighed for dit barn hvis det taber,   men respekter, hvis barnet vil være lidt alene
 • Behandl dit barn ens uanset hvordan det går i   en kamp
 • Hav det rart med at se dit barn spille og se   afslappet, neutral og positiv ud i dit kropssprog
 • Træk dig lidt tilbage fra banen når der   spilles
 • Skab rammer for aktiviteter udenfor tennis for   dit barn
 • Vær realist på dit barns vegne i forhold til   tennis, men lad være med at slukke barnets drømme
 • Mød dit barn med udtryk som: ”hvordan oplevede   du kampen”, ”hvordan spillede du”, ”var det sjovt” etc. Vis at du går op i   barnet ikke resultatet
 • Tænk at tennis er den eneste vej til succes i   livet
 • Ager som om verden går under, fordi dit barn   taber en kamp
 • Straf dit barn for dårlige resultater
 • Vende det døve øre til snyd, dårlig opførsel   fra barnets side og dårlige vaner
 • Coach fra sidelinjen eller overtag trænerens   rolle
 • Bryd ind mens der spilles kamp
 • Ignorer smerte og ildebefindende hos barnet
 • Glem at dit barn er inde i en udviklingsfase
 • Motiver gennem sarkasme
 • Tving barnet til at specialisere sig inden for tennis
 • Altid spørg efter om barnet vinder
 • Mød op til hver eneste træning og kamp
 • Tving barnet til at drøfte kampen lige efter   den er færdigspillet
 • Forvent at få resultater for din ”investering”   i dit barn
 • Negliger dine personlige behov

Konkret problemløsning med GROW-modellen

Hvis der er et helt konkret udviklingsproblem, der ønskes en struktureret plan for håndtering af, kan det være en fordel at gå systematisk til værks – f.eks. ved en spillersamtale. Læs om Grow-modellen for et eksempel på hvordan det kan gøres. Modellen er udviklet af tennisguruen bag bestselleren Inner Game of tennis Timothey Gallwey.

Lidt sundt perspektiv på tingene skader ikke. Husk vi er her for at gøre børnene selvstændige, kompetente væsener, der selv lærer at håndtere deres udfordringer. Lad fokus være på at hjælpe dem med det.

Center for konfliktløsning bugner af vidensmaterialer – hvis du vil være verdensmester i at opløse konflikter 🙂

Reklamer
 1. Skriv en kommentar

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s