Det mentale hjul: Målsætning

Hvad er målsætning

Målsætning er en proces, hvor du forsøger at øge motivation gennem systematisk arbejde med din udvikling som tennisspiller, gennem opstilling af mål. Målsætning involverer beslutningstagning om hvor du vil hen og hvilke trin du skal igennem for at nå derhen.

Målsætning

Værdien af målsætning i tennis

 • Mål er med til at klarlægge, hvad der er vigtigt for dig i tennis
 • Oplevelse af fremskridt og vilje til at yde en ekstra indsats
 • Oplevelse af og fastholdelse af motivation og oplevelse af meningsfuld træning
 • Fokuseret arbejde med udvikling via brugen af relevante læringsstrategier
 • Konkrete måle-punkter der danner grundlag for øget opmærksomhed, præstationsevaluering og målrettede handlinger

Ulemper ved målsætning

 • Risiko for tab af spontanitet
 • Risiko for oversystematisering af spillet og opstilling af for mange mål
 • Skuffelse ved manglende indfrielse
 • Tilsidesættelse af andre fokusområder/risiko for demotivation pga. valg af forkerte målepunkter
 • Manglende opfølgning

Her ser vi hvordan der arbejdes meget målrettet med talentfulde amerikanske juniorspillere, der har ambitioner om at blive de bedste i verden.

Typer af mål i tennis

Du kan omtale og rubricere måltyper på flere forskellige måder. Nedenstående er dog både gængse og følger ”en rød tråd”:

 • Drømmemål – ”Det vil være kongefedt om jeg kom ud og vandt en sattelitturnering”
 • Resultatmål – ”I 2015 vil jeg være placeret som nr. x i …”
 • Præstationsmål – ”For at indfri den forventning skal jeg forbedre mig på følgende punkter X-Y-Z”
 • Procesmål – ”Så derfor vil jeg til X-Y-Z arbejde med at forbedre …”
 • Realistiske hverdagsmål – ”I dag gør jeg det at jeg fokuserer på at forbedre punkt ”Y” gennem følgende øvelser…”

Det handler om at være konkret og specifik i målsætningsarbejde. Desuden om at have en konsekvens der leder fra trin til trin i processen, der tiltager i konkretiseringsgrad jo tættere du kommer på hver enkelt træningspas.

 • Mål skal nedbrydes i små bidder der kan spises og nydes i hver eneste træning, uden at slutmålet tabes af syne, men retningen hele tiden holdes i baghovedet. 🙂

Naturlig rækkefølge af mål

En god rækkefølge i målsætning skaber en rød tråd i forhold til udøvers udvikling. Du kan eksempelvis inddele mål på følgende måde:

 • Dagsmål
 • Ugemål
 • Periodemål
 • Sæsonplan/årsplan
 • Udviklingsplan – flere år frem (årgangsplan)

Arbejdet med disse planer er mere tidskrævende jo højrer plan du stiler imod og kan opstilles i mål-hierarkier, hvor sammenhængene gøres gradvist mere synlige. Du skal regne med at enhver plan skal revideres undervejs.

Målsætning og tennis

Eksempler på oplagte målområder indenfor tennis du kan orientere dig ud fra. Målområderne spænder indenfor hvert af de 4 hovedområder

 • Teknik-taktik-fysisk-mental træning
Udviklingsområder

Specifikke   delaspekter

Tekniske færdigheder Greb, slag, slagproduktion, fodarbejde, tekniske korrektioner, biomekanisk analyse etc.
Taktiske komponenter Spilfaser, spillestile, taktiske mønstre og indsigter, matchplan design, taktisk analyse og evaluering af spilsituationer, konsistens, præcision, fart, spind, tempo, variation, spil under pres, kamuflage (af slag), banedækning, anticipation etc.
Fysisk formåen Udholdenhed, hurtighed, kraft, styrke, koordination, agilitet, fleksibilitet etc.
Mentale kvaliteter Motivation, koncentration, emotionel kontrol, afslapning, matchforberedelsesrutiner, disciplin, kommunikation, kampattitude, etc.

Mål kan dermed tilknyttes detaljer indenfor hvert delområde, der er underordnet sportens 4 hovedområder.

For eksempel:

 • “At kunne udføre et forhåndsslag med et bedre kontaktpunkt foran kroppen ved at minimere svinglinjen” (teknisk)
 • “At forbedre min hurtighed på hele banen gennem intervaltræningsøvelser på banen” (fysisk)
 • ”At kunne fastholde min koncentration i afgørende situationer, under pres – især når jeg server” (mental)
 • ”At vælge det rette slag at angribe på, når modstander slår en kort bold (taktisk)

Desuden kan mål rettes direkte mod de forskellige taktiske spilsituationer i tennis.

 • Serv – ”Her vil jeg gerne forbedre min konsistens og serve 2 ud af 3 førsteserver i hvert parti i andet sæt”
 • Returnering – ”Jeg vil få alle returneringer over nettet og dybt ned på modstanders banehalvdel, når jeg modtager serven i min forhånd”
 • Baglinjedueller – ”Jeg vil først åbne banevinklen, når min modstander slår en kort bold”
 • Modstander spiller ved nettet eller angriber – ”Jeg lobber ofte over modstander, når han angriber i min baghånd”
 • Du spiller ved nettet eller angriber – ”Min førsteflugtning skal placeres ude i siden og dybt i banen på modstanders banehalvdel”

Professionel tennisspiller

Det er vigtigt at opstille mål, der er i overensstemmelse med de krav som sporten pålægger udøver. Derfor anbefales det også at mål udledes af dine egne konkurrenceerfaringer og aldersrelaterede vilkår og udviklingssområder. Mål skal passe til dit udviklingstrin.

Inden man går i gang med at arbejde med målsætning for børn skal træner og forældre være opmærksom på følgende:

 • Hvad er spillers nuværende styrker/forcer og limitationer?
 • Hvilke aspekter af tennis finder barnet mest glæde ved?
 • Hvor mange timer er barnet villig til at øve sig?
 • Arbejder barnet hårdt på banen?
 • Hvilket niveau vil barnet gerne opnå?

Forventningsafstemning er essentiel for at få succes med målsætning. Husk det er barnets mål, der er på spil.

Eksempler på systematisk brug af målsætning

SMARTE-modellen

En af de mest anvendt modeller indenfor sport er SMARTE-modellen. Den handler om at mål skal konkretiseres – vha. kriterier for at du kan arbejde med dem på en systematisk facon. Ifølge denne skal mål være:

 • Specifikke : ”Jeg vil forbedre min servestatistik” – EKS: ”Jeg vil have 60-70 % af mine 1. server ind i ulige side i denne kamp/inden juni måned”
 • Målbare : Det er vigtigt, at der kan sættes tal på, for at præcisere dit mål. ”Jeg vil blive bedre i grundspillet” kan f.eks. erstattes med ”Jeg vil slå halvdelen af mine grundslag længere end servelinien i 2/3 af de næste 3 træningspas”
 • Accepteret : Står du inde for målet eller er det trænerens ide eller en uovervejet, uklar ”fix” ide?
 • Realistiske : Udgangspunkt skal altid være i de givne betingelser. ”Først er mit delmål at få baghåndsreturneringen i spil i 40 % af tilfældene i de første 2 udfordringskampe. Slutmålet er 70 % i holdkampe efter sommerferien”
 • Tidsbestemte : Der skal være datoer på, for hvornår målsætningen gælder. ”Jeg vil kunne serve kickserv stabilt inden 1. Juli og være i stand til at justere på 4 punkter i forhold til denne servetype”
 • Evalueres : Løbende opdatering og justering af de valgte mål er et must – Kan de overhovedet nås?, er de nået allerede inden den aftalte tid? En god ide er at hænge målene op på en opslagstavle eller på køleskabet så de hele tiden er synlige – ”Jeg evaluerer på mit taktiske delmål d. 25. marts og noterer hvilke øvelser jeg skal arbejde med frem til næste delmål”

Herudover er man i nyere målsætningsteori begyndt at tilføje et ”Ø” for økologiske mål. Dvs. at mål skal ses i sammenhæng med ens øvrige livsførsel og værdier. Endvidere et ”F” for fremtidsorienterede. 🙂

Video der omhandler generelle muligheder og faldgruber i målsætning, samt gennemgår “SMART goals”

Eksempler på skemaer til brug ved systematisk målsætning

Generel målsætning skabelon med SMART mål 

Spillermålsætning – skabelon

Konkurrencemålsætning – arbejdsskema

Konkurrencemålsætning skabelon

Målsætning i praksis – et spørgsmål om faser

Hvis du arbejder systematisk med målsætning kan du med fordel inddele processen i 3 faser

 1. Planlægningsfasen (sæsonplan, identifikation af mål, oversættelse af behov til mål, prioritering af mål, udvikling af strategier for opnåelse af mål, forpligtelse)
 2. Mødefasen (konkret målopstilling, forklaring af måltyper, kontraktopstilling)
 3. Evaluering & justeringsfasen (påmindelse om mål i træningen eller på møder, skriftligt feedback, fremvisning af statistikker, ny periodisering og målsætning)

Disse 3 faser går igen i en kontinuerlig cyklus. Det skal understreges at disse aktiviteter er meget afhængige af træners tid og klubbens ressourcer. En stor del kan derfor udføres af spiller på egen hånd, hvor træner mere optræder som vejleder og feedback giver. I mange klubber er målsætningsarbejdet derfor centreret om de bedste konkurrencespillere, men målsætning er relevant for alle, der ønsker at udvikle deres spil.

Tips til målsætning for børn og unge

 • Målsætningsarbejdet med børn på begynderstadiet kan i høj grad følge play & stay konceptet og de retningslinjer, der knytter sig hertil. Dansk tennisforbund har udviklet en folder om konkrete tests du kan bruge som guideline for hvad spillere skal kunne på de forskellige niveauer i relation til Play & Stay. Herudover er det aldersrelaterede træningskoncept et godt bud på, hvilke mål der er vigtige på de forskellige alderstrin. Se øvrige indlæg om Play & Stay og ATK her på webbloggen
 • Den individuelle logbog (beregnet på ca. 14-16 årige udøvere – kan variere afhængig af modenhed). Træningsdagbøger er efterhånden at finde i digitaliseret form på nettet. Se nedenstående sektion om værktøjer
 • Brug video: Ideel til træning af tekniske mål, spilleradfærd på banen, benarbejde og taktiske dispositioner
 • Introducer skalaarbejde: Eksempelvis gennem brug af skalaspørgsmål – spiller skal opnå et givent resultat inden for en skala som opstilles enten af træner eller spiller i fællesskab
 • ”Individuelt kvarter”: Lad spillerne arbejde på egen hånd i et kvarter, med deres egne fokuspunkter. Ved mindre spillere kan der opstilles et fælles tema, som et målrettet fokus skal tage afsæt i
 • ”Gående samtaler” – gør det mindre formelt end et møde om mål. Kan evt. optages på mobiltelefonen (fra 14-16 år og opefter)
 • Ophængning af gruppemål/adfærdsmål på opslagstavle. Skaber forpligtelse og fælles referenceramme for spillertruppen

Målsætning på banen – et praktisk eksempel

På det rent øvelsesmæssige plan på banen kan du arbejde med et hav af måløvelser. Målene vokser ud af spillers behov og ønsker, sportens 4 hovedområder og træners viden om arbejdskrav.

Her er et videoeksempel på hvordan du kan arbejde med målfelter på banen. Formålet er at udvikle konsistens, sikkerhed og præcision på en realistisk måde. 🙂

Værktøjer for trænere & spillere

Moderne teknologi kan også være en hjælp til systematisk arbejde med mål i træningen. Her er to eksempler på gode værktøjer:

IT system til brug ved målsætning fra Procomparetennis

Elektroniske målsætningsdagbøger fra norske Olympiatoppen

Artikler om målsætning i tennis

Goal setting – kort oversigtsartikel, der forklarer om de forskellige måltyper og systematisk målarbejde

The art of goal setting – glimrende lille artikel om forskningsbaserede resultater om værdien af målsætning

Goal Tending – oversigtsartikel med eksempler på de vigtigste mål

Om målsætning og turneringsplanlægning

Tournament Planning and Goal Setting

Et eksempel på en enkel cyklusmodel, hvor året deles ind i forskellige trænings- og spilleperioder. Et eksempel på såkaldt periodisering.

Om betydningen af mål

Et glimrende videoeksempel, der diskuterer betydningen af præstationsmål indenfor tennis og målrettethed som en kritisk faktor for opnåelse af succes, kan du finde på tennisresources.com

Med de rette mål, sat med realistisk blik for udøver, mangedobles muligheden for at fastholde motivation og opnå bedre resultater indenfor tennis. 🙂

Reklamer
 1. Skriv en kommentar

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s