Det mentale hjul: Konstruktive evalueringer

Når vi evaluerer, er det som regel med forbedring for øje. Mennesker er meningsvæsener, der har brug for at opleve at deres energi omsættes i meningsfulde handlinger. Evalueringer kan være med til at tage temperaturen på vores handlinger og bidrage med en vurdering af disses hensigtsmæssighed, samt hvor der er behov for justeringer. Vi har endvidere brug for konstruktive evalueringer for at fastholde vores motivation og opfange evt. uoverensstemmelser ml. vores praksis og vores/andres oplevelse af praksis. 🙂

Hvad er en evaluering?

 • En konstruktiv evaluering er basalt set en opgørelse over hvad der er opfyldt i henhold til en given opgave, et givent mål eller en given aftale
 • En situation, hvor du tager tid til at reflektere over en given præstation eller et givet mål
 • Evalueringer ligger tæt op af arbejdet med målsætninger og kan naturligt anskues som opfølgning på de mål og den form for målsætning du har benyttet dig af

Evaluering

Evalueringstyper

Evalueringstyperne ligger typisk i forlængelse af de måltyper du arbejder med. Helt klassisk skelnes ml.

 • Præstationsevaluering
 • Resultatevaluering
 • Egen evaluering/fremmedevaluering
 • Individuel/gruppeevaluering
 • Objektiv/subjektiv evalueringsform (dialog vs. video eller statistik eksempelvis)

Signalement af den gode evaluering

Som succesbetingelse, kan følgende kriterier med relevans for tennis være oplagte:

 • Spilleren oplever sig selv være på spil i en evaluering
 • Spilleren føler sig hørt, forstået og respekteret
 • Spilleren forstår en fremtidig forbedringsmulighed
 • Spilleren accepterer behovet for forbedring
 • Spilleren er motiveret for at arbejde med forbedringen
 • Spilleren er i stand til at arbejde videre på egen hånd og i grupper

Kendetegn ved konstruktive evalueringer

 • Fremtidsorienteret – ”Hvis jeg fortsætter med denne øvelse, vil jeg kunne udføre slaget inden for 3 uger”
 • Fremskridtsorienteret – ”I sidste uge kunne jeg kun få 5 slag i træk bag linjen, nu rammer jeg 7”
 • Konkretiseringsgraden er høj – ” Din andenserv er blevet meget bedre, nu tør du både at slå med mere fart, du har fået mere sikkerhed og en højere træfprocent. Nu kan vi arbejde mere med præcision”
 • Konstruktiv feedback som kilde til øget motivation – ”Det var en forrygende stopbold, du var i perfekt balance i træføjeblikket og du førte ketsjeren præcist som vi aftalte”

Evalueringsskema

Hvorfor evaluere på træning og præstationer?

 • Skabe kontinuerlig fokus på evt. justeringsmuligheder
 • Fastholde et klart fokus og målrettethed
 • Motivation for bedste indsats
 • Holde udøver op på egne forpligtelser og mål

Hvor megen evaluering er gavnlig for udøver?

Det afhænger selvsagt af den enkelte spiller, men bør i starten kun være få enkelte fokuspunkter, der sidenhen prioriteres i forhold til graden af vigtighed i forhold til sportens arbejdskrav og matches op mod spillerens egne ambitioner og glæde ved spillet.

 • Kort og klar feedback på banen er meget effektiv, da det indfanger situationen og spiller kan bedre huske sine handlinger. Desuden mindre ressourcekrævende
 • Evaluering lige efter træning er godt som en opsamling på egen præstation og skaber motivation for næste træning. Kræver disciplin og tid til refleksion
 • Evaluering af en match bør først ske, når du er kommet hjem, så du har kampen lidt på afstand rent følelsesmæssigt og kan forholde dig neutralt til din egen præstation

Evaluering i træningen

Evaluering behøver ikke foregå på store forkromede møder og under ængstlige spillersamtaler, der tager livet af både spiller, træner og ofte forældre. I den daglige træning kan evalueringer opstå i korte interaktionsøjeblikke – kaldet ”korte møder”, der har en coachende karakter. Her kan man bl.a. evaluere på:

 • Udvalgt fokuspunkt (f.eks. teknisk gennemførelse indenfor et givent acceptinterval)
 • Formål/opfyldelsesgrad af en given øvelse (spillerindsats, grad af opgaveløsning – fx evnen til at ramme bestemte felter på tid)
 • Et træningspas (indsats, motivation, tematisk vægtning, intensitet, kvaliteter etc.)
 • Evaluering på personspecifikke delmål, i relation til en udviklingsplan (temperament, håndtering af modgang i bestemte situationer)

Du vil i tennis kunne arbejde med evaluering på flere planer, rangerende fra overordnet evaluering på en indsats til detaljevaluering af fokuspunkter i et af sportens 4 hovedområder – teknik, taktik, fysik og det mentale.

Videofeedback

Tommelfingerreglen for nem evaluering af træningspas:

 • 3 gode-3 mindre gode ting og 3 forslag til forbedring i næste træning

Få og meget konkrete punkter. 🙂

Evaluering og konkurrence

Her følger en oversigt over typiske evalueringsområder:

 • Konkurrenceforberedelse
 • Opvarmning og før/efter kamp analyser
 • Indsats (+ fastholdelse af kampvilje + adfærd under modgang)
 • Attitude (professionalisme, kropsholdning, grad af hensigtsmæssig adfærd etc.)
 • Fokuspunkter – f.eks. præstationsmål for serv/retur
 • Fejlprocenter (især uprovokerede fejl)
 • Specifikke psykologiske kompetencer (selvtillid, indre dialog, spændingsregulering)
 • Fastholdelsesgrad af egen spillestil over tid i en match
 • Taktik mod bestemt spillertyper
 • Banedækning

Systematisk evaluering for børn

 • Fokuserer på korte dialoger. Afstå fra lange tennisfaglige analyser. Gå direkte til barnets intension og brug en coachende spørgeteknik til at sikre god evaluering
 • Fremmer barnets refleksivitet – evnen til at reflektere over egne handlinger. Denne fremelskes i høj grad gennem en coachende pædagogik og didaktik, der bør indgå i træningsplanlægning
 • Konkretiseres – f.eks. via drøftelse af forskellige former af målskemaer, der er udfyldt i relation til barnets udviklingstrin. Brug gerne tegninger og sjove modeller
 • Tager hensyn til aldersrelaterede karakteristika – f.eks. barnets naturlige modningsproces for abstrakt tænkning, motorisk udvikling, øje-hånd koordinering, rumlig perception etc.
 • Fælles adfærdsmål indøves fra starten af (disciplin, koncentration, adfærd, respekt, gode vaner etc.)

Ikke al evaluering behøver at være sproglig. Da børn kan have svært ved at fornemme, hvad der menes med trænerens udsagn – ”ram bolden foran dig”, ”slå lidt hårdere”, ”brug lidt mere topspind”, kan brugen af rekvisittter og tvingende mekanismer afhjælpe usikkerhedsgraden og agere som objektiv succesramme.

 • Eksempel: “Bolden skal igennem hoolahopringen, så har du den rette højde”. Her kan spiller selv evaluere på præstation i forhold  til en ydre genstand.

Video er naturligvis ideel til både mental og teknisk evaluering af præstationer.

Eksempel på en meget grundig videoevaluering af en juniorspiller 🙂

Evalueringsøvelser på tennisbanen

 • Skalaevaluering ved kalibrering af bevægelser – eks. ”din arm er løftet 3 på en skala fra 1-5, prøv at løfte den til 4”
 • Skalaevaluering på mentale opgaver – koncentrationsgrad, graden af positiv/negativ indre dialog etc.
 • Målsætningsøvelser for præcision – simpel matematisk beregning i forhold til grad af succesfulde træffere – ”7 ud af 10 træffere i første forsøg. Skal vi prøve om du kan få 8?”
 • ”Medaljejagt” – kriterier for guld-sølv og bronzemedalje – ”hvis armen er lodret i serveoplægget = guldmedalje”
 • Videofeedback – gerne med brug af sammenlignede videosekvenser af andre spillere eller tidligere videoklip. Mobiltelefonen er nem at tage i brug.

Mere viden om evaluering indenfor tennis

Zoomreports er en glimrende indføring i evaluering indenfor tennis med henvisning til et onlinebaseret værktøj, der kan benyttes af trænere.

Kompetenceevaluering

Brugen af kompetencespind kan også anvendes til at synliggøre, hvilke forbedringssområder du kan arbejde videre med. Her er et eksempel med mentale kompetencer, hvor du kan se forskellen ml. nuværende kompetencer og fremtidigt ønske for mestrering af mentale kompetencer.

Kompetencespind

Når du konstruktivt evaluerere på dit spil, er du i færd med at udvikle dig, fordi du gradvist øger din bevidsthed om dig selv og din adfærd på og uden for banen. Evaluering er til for at fremme din motivation, din fremdrift og din glæde ved tennis. 🙂

Reklamer
 1. Skriv en kommentar

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s