Børns udfordringer med tennis

Det er efterhånden en udbredt historie at tennis kan være vanskeligt for børn, fordi spillets udfordringer og mentale krav forudsætter kompetencer og færdigheder, der tager tid at mestre. Nogle har også en medfødt evne og robusthed på det mentale områder, andre ikke har.

Da tennis er en konkurrencesport, der stiller store mentale krav, er det vigtigt at børn udvikler sportspsykologiske kompetencer fra en tidlig alder.

Alment kendte udfordringer for børn i tennis

Nedenstående udfordringer har alle en mental indvirkning på børn.

 • Stort/forkert forældrepres og/eller for store forventninger fra spiller selv
 • For tidlig rivalisering i ungdomsrækker fremfor langsigtet udviklingsperspektiv
 • Ustruktureret turnerings- og udviklingsplanlægning (forkerte matchudfordringer, over/undertræning, forkert træning)
 • Udmattelse og motivationstab pga. overdreven turneringsaktivitet eller for mange aktiviteter i barnets hverdag
 • Dårlige oplevelser med turneringsdeltagelse (snyd, dårlig turneringsledelse, få jævnbyrdige turneringer etc.)
 • Fastholdelse af motivation ved manglende spillerudvikling pga. sportens komplekse færdighedskrav, der ikke medfører fremskridtsoplevelse
 • Individsportsgren – utilstrækkelig social dimension, hvis klublivet ikke fungerer. Svært at knytte venskaber
 • For tidlig og for hurtig progression. Børn sættes til at spille på store baner med store bolde, uden at være parat
 • Matchsrelevante sportspsykologiske kompetencer – spændingsregulering, positiv visualisering etc.  introduceres for sent i barnets udvikling

Trist til mode

Mentale kompetencer som gavner børns udvikling

Tennis kan være en stærk støtte i et barns modningsproces. Her er nogle af de mentale og personlige evner og kompetencer børn bør indlære fra en tidlig alder.

 • Planlægning af gode livsvaner (kost, søvn, skole-fritid)
 • Udvikling af den rette tennismentalitet/identitet
 • Håndtering af turneringserfaring
 • Disciplin gennem træning
 • Selvstændighed via selvtræning
 • Respekt og sammenhold i et trænings- og klubmiljømiljø
 • Sportspsykologiske færdigheder som eksempelvis “Det mentale hjul”
 • Samarbejdsevner
 • Life skills

Det Internationale Tennisforbund – ITF har samlet nogle af de gavnlige psykologiske effekter af at dyrke tennis. Du kan se dem i punktform her

Om nysgerrighed som alternativ til bedømmelse og vurdering

En tidligere professionel tennisspiller fortæller her om et af de mest grundlæggende forudsætninger for at udvikle sig mentalt i tennis. Holdingen til sit eget spil og evnen til at være selvobservant, nysgerrig, fremfor fordømmende over egne resultater.

Om life skills

Børns evne til at tackle udfordringer, at kunne rejse sig op efter skuffelse eller nederlag og kæmpe det bedste man har lært, er eksempler på oplagte færdigheder, et sportsligt miljø kan fremelske hos barnet. De såkaldte Life skills. At kunne håndtere livets almindelige genvordigheder, med svingende humør, succesfølelse, prøvelser på godt og ondt m.m. med en tro på at det nok skal gå altsammen 🙂

Især de vigtige skifte i barnets overgang ml. skole og gymnasium kan volde problemer. Her skal børn lære at kende deres styrkesider og være i stand til at opsætte realistiske mål og vide, hvordan mål opstilles på en konkret og konstruktiv, motiverende facon.

Børn skal lære at balancere ml. mange aktiviteter og forventninger og at tilpasse deres ressourcer til de udfordringer de møder undervejs i deres udvikling. Igennem idrætsgrene som tennis rustes børn til at kende deres egne reaktionsmønstre og at kunne udfordre egen formåen, men også værdien af hårdt og vedholdende arbejde. Det kan børn tage med sig videre i karrieren og i voksenlivet.

Du kan læse meget mere om life skills på wikipedia, hvor der er samlet en del materiale om emnet.

Koncentreret tennisspiller

Viden om sportspsykologi og tennis på nettet

En let tilgængelig dansk indføring i det mentale område i idræt kan fåes ved at læse DIFs hæfte Idrætspsykologi, der giver et generelt overblik over forskellige områder af det mentale.

Sportspsychologytennis

Websitet er målrettet turneringstennisspillere på højt plan, men der findes mange generelt hjælpemidler. Her kan du bl.a. gennemføre en simpel test af dine mentale evner og finde ud af, hvilke områder du kan udvikle dig indenfor.

Tennismindgame

Glimrende website, med mange praktiske tips og klare anvisninger i let overskuelig artikelform. Relevant for mange målgrupper indenfor tennis.

Kidssportspsychology

Website målrettet sportspsykologiske betragtninger i børnehøjde. 🙂

Nogen mener de psykologiske færdigheder er noget man enten har eller ikke har i sig. Men det er næppe tvivl om at vi alle lærer og stimuleres i de omgivelser vi færdes i. Derfor gælder det om at fostre et stærkt selvbillede, for at kunne mestre sig selv og at kunne agere med overskud og glæde sammen med andre menensker.

Tennis er et ideelt sted at lære disse færdigheder og kompetencer.

Reklamer
 1. Skriv en kommentar

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s